Cizí jazyk (AJ/NJ/ŠJ/LJ) pro veřejnost se studenty TF

 

Cizí jazyk (AJ/NJ/ŠJ) pro veřejnost se studenty TF

Akademický rok2017/18 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Studenti, absolventi a veřejnost všech věkových kategorií
Výukové cíle Získání nebo rozšíření jazykových znalostí zájemců dle jejich individuálních možností (znalostních i časových) v rámci regulérní jazykové výuky pro studenty TF.
Obsah kurzu Obsah kurzu bude odpovídat náplni jazykových kurzů pro studenty TF. Na výběr jsou úrovně začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí – viz sylaby.   

 

Forma a metody výuky Zájemce bude dle své jaz. úrovně a svých časových možností zařazen do běžné výuky se studenty TF, která probíhá ve všedních dnech. Výuka je vedena zkušenými českými lektory v přátelské atmosféře za využití tradičních i moderních výukových metod v učebnách se špičkovou audiovizuální technikou
Doporučená literatura New Headway (AJ), Tangram, Sprechen Sie Deutsch (NJ), Aventura (ŠJ). Konkrétní učebnice budou upřesněny až po zařazení zájemců do patřičné úrovně. 
Lektorské zabezpečení

Mgr. Michal Novotný – AJ ( )

Mgr. Marta Rynešová – NJ ()

Doc. Helena Zbudilová - ŠJ ()

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. - Latinský jazyk (mackerle@tf.jcu.cz)

Rozsah kurzu

ca. 12 týdnů po 90 min. v ZS (říjen-leden)

ca. 12 týdnů po 90 min. v LS (únor-květen)
Termíny výuky

ZS (říjen-leden), LS (únor-květen) – přesné konání hodin bude upřesněno až po sestavení rozvrhu jazyků pro studenty TF.

Konkrétní termíny podle jazykové úrovně lze domluvit přímo s lektorem daného jazyka.

Poplatek 1 990,- Kč za semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 3
Příjem přihlášek do 12.2. 2018
Odborný garant Mgr. Michal Novotný
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Závěrečný písemný test probraných znalostí. Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU