Cesta správného nastavení hlasu

Cesta správného nastavení hlasu

Seminář s akreditací MŠMT

Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina

Seminář je určen pedagogům, kteří pociťují nedostatek informací a praktických dovedností v oblasti hlasové techniky.  Metodika praktického semináře je postavena na principu správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval.

Vokalsystem je originální sestava cvičení a způsobů práce s hlasem, vytvořená na základě poznatků studia fonetiky na Ostravské univerzitě a propojením techniky zpěvu a mluveného projevu, praktikované v operní pěvecké kariéře a dlouholeté pedagogické praxi lektorky. Klade důraz na nalezení cesty, jak zvládat náročné povolání hlasového profesionála.
Výukové cíle
 1. Účastníci se seznámí se způsoby jak:
 • analyzovat špatné hlasové návyky a jak je nahradit správnými
 1. Účastníci si pomocí předvedených technik a cvičení osvojí jak:
 • správně dýchat
 • pečovat o hlas, aby vydržel dlouhou námahu
 1. Budou seznámeni:
 • s technikami využití rezonančních prostor a zesílení hlasu bez zbytečného tlaku v hrtanu
 • se způsoby využití příjemné barvy hlasu a výrazových prostředků ve verbální komunikaci
V závěrečné části si účastníci tyto techniky a cviky vzájemně mezi sebou vyzkouší na ukázkové sestavě cviků, které v průběhu semináře obdrželi, za aktivní asistence lektora.
Obsah kurzu

Přehled témat

 1. Analýza hlasu

Lektorka provede u účastníků stručnou

 • Analýzu hlasu
 • Zjištění individuálních příčin jejich hlasových obtíží
 1. Fyziologie hlasu

Účastníci se pomocí názorných ukázek a ilustračních obrázků dozví, jak fungují:

 • Hlasivky, hrtan, rezonanční dutiny

(1 hodina)

 1. Správné dýchání- respirace

Účastníci se seznámí s technikou dýchání a vyzkouší si:

 • Hrudní a břišní dýchání, dýchání pomoci bránice - dechová opora
 •  Vědomé řízení dýchání, dech a zvládání trémy
 •  Dech a síla hlasu, dech a zpěv

Cvičení: Uvolňovací cviky, cvičení bráničního dechu, dechové cvičení s pohybem

 1. Tvoření hlasu- fonace

Stručný teoretický vhled s praktickými ukázkami, ve kterém si účastnici vyzkouší tvoření:

 • Lidského hlasu jako zdroje zvuku
 • Rezonance hlasu a jeho posazení, kvalita, barva, síla

Cvičení: na rovném tónu, staccato, od pianissima k mezzoforte a zpět, rozeznění samohlásek v rezonátorech, propojení s dechem

(1 1/2  hodiny)

 1. Artikulace

Účastníci získají informace a osvojí si způsob:

 • Tvoření a výslovnosti samohlásek a souhlásek bez zbytečného tlaku v hrtanu

Cvičení:  Správné umístění hlásek v rezonančních prostorách                       

(1/2 hodiny)

 1. Zvuková modulace řečového projevu

Účastníci se seznámí se způsoby a vyzkouší si na krátkých textech:

 • Frázování, větný přízvuk
 • Intonaci, mluvní tempo
 1. Hlasová hygiena a funkční poruchy hlasu

Účastníci budou informování o tom, jaké jsou projevy těchto příčin, popř. jak jim předcházet:

 • Hlasová únava, psychika a hlas
 • Hormony, léky a hlas, věk a hlas  

 (1  hodina)

 1. Léčivá každodenní cvičení

Účastníci budou seznámení s krátkými ukázkami a obdrží:

 • Seznam cviků a manuál
 1. Individuální výuka 

Účastníci si mezi sebou vyzkouší a osvojí cviky, které jim byly předvedeny za asistence lektora

 • Cvičení založená na vzájemné analýze hlasu jednotlivých účastníků 
(1 hodina)

 

Forma a metody výuky Seminář
Doporučená literatura Výukové materiály budou předány lektorkou kurzu.
Lektorské zabezpečení Mgr. Kateřina Sluková, www.vokalsystem.cz
Rozsah kurzu 5 hodin
Termíny výuky

Seminář je nabízen ve třech různých termínech. Do přihlášky prosím napište, na který z termínů se hlásíte.

28.8. 2017 od 9.30;

10.10. 2017 od 12.30;

7. 11. 2017 od 12.30

Poplatek 1 100 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu;, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek

na termín 28. 8. zasílejte přihlášky do 15.8. 2017

na termín 10. 10. zasílejte přihlášky do 25. 9. 2017

na termín 7. 11. zasílejte přihlášky do 25.10. 2017

Odborný garant Mgr. Kateřina Sluková
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášení

Elektronická přihláška

Přihláška ke stažení

MENU