Arteterapie ve zdravotnické oblasti

Arteterapie ve zdravotnické oblasti

Akademický rok2017/18 (zimní semestr)
Cílová skupina Pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci a studenti odpovídajících oborů.
Výukové cíle Zprostředkovat náhled, jak se může uplatnit výtvarná tvorba v pomáhajících profesích, seznámit frekventanty s indikací arteterapie a s jejími možnostmi a limity. 
Obsah kurzu Sebezkušenostní práce s obsahem a formou vlastních artefaktů ve vztahu k emotivitě a konfliktům s poukazy na symptomy ve výtvarné tvorbě odrážející se v obtížích klientů.
Forma a metody výuky Vlastní výtvarná tvorba zaměřená na sebezkušenost, výklad teorie a její aplikace v pomáhajících profesích prostřednictvím ukázek z praxe lektorů.
Doporučená literatura

Lhotová, M.G.: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, České Budějovice: Scientia. 2010.

Rubin, J. A.: Přístupy v arteterapii. Teorie a technika. Praha: Triton. 2008.

Šicková-Fabrici, J. A.: Základy arteterapie. Praha: Portál. 2016.
Lektorské zabezpečení PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 13. 1. 2018 (9-16 hod.)
Poplatek 650  Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictvím emailu,  jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 31. 12. 2017
Odborný garant PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., marie.lhotova@volny.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o absolvování kurzu a ústní reflexe výuky.
Přihlášení

Elektronická přihláška

Přihláška ke stažení

MENU