Podrobné informace o kurzech

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Úvod do sociální a charitativní práce
Úvod do pedagogiky volného času
Úvod do etiky v sociální práci
Úvod do navazujícího Mgr. studia pedagogiky volného času
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
Znaková řeč 1
Znaková řeč 2
Arteterapie – vývoj lidské kresby
Cizí jazyk (AJ/NJ/ŠJ/LJ) pro veřejnost se studenty TF
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary
Základy psychologie extrémních a traumatických situací
Nemocniční kaplan
Interpersonální konflikty a možnosti jejich řešení
Mobbing/bossing - psychické násilí na pracovišti
Kurz pro aktivní laiky - AKLA
Sociální sítě a další aplikace
Dětská univerzita
Právo pro sociální poradenství
Arteterapie ve zdravotnické oblasti
Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced
Základy sebekoučování a osobního timemenagementu
Kurz pro vedoucí zájmových kroužků (40 hodin)
Ježíš z Nazareta – problematika historického bádání
Hlavní vedoucí dětských táborů
Moderní rétorika aneb umění přesvědčit
Management dobrovolníků
Sociální politika veřejného sektoru
Katecheze Dobrého Pastýře
Znaková řeč 3
Kurz genealogie – Dobrodružství rodinné historie
Italský jazyk a kultura
Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci
Angličtina s církevní tématikou
Vize církve podle Magisteria papeže Františka (pastorální teologie)
Trestní právo pro sociální práci
Ježíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím království
Smrt je součást života

MENU