Organizace a řád ČŽV

Kurzy CŽV jsou určeny pro: absolventy SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ


Příjem přihlášek: osobně, mailem  nebo poštou na adresu: Teologická fakulta JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice.


Uzávěrka přihlášek vždy 14 dní před začátkem kurzu.


Přihláška: zvláštní formulář (možné stáhnout z internetu www.tf.jcu.cz nebo si osobně vyzvednout Mgr. Heleny Machulové kancelář č. 4.49 3. patro)


Přílohy k přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu


Přijímací zkouška: nekoná se, uchazeči budou přijati v pořadí, jak budou přihlášky doručeny na fakultu do stanoveného maximálního počtu účastníků daného kurzu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu. V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků pro otevření kurzu, nebude kurz realizován.


Platba kurzu: Účastník CŽV hradí stanovenou úplatu za studium v programu CŽV převodním příkazem ve prospěch účtu č. 104725778/0300 (ČSOB). Úhradu může provést i hotově na pokladně ekonomického oddělení v době úředních hodin.  Uvede variabilní symbol: číslo kurzu a specifický symbol: rodné číslo účastníka.

 

Studium v kurzech pro veřejnost se řídí předpisem (Řádem celoživotního vzdělávání JU v ČB), který vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 20. 10. 2017