Zpráva studentských senátorů studentům TF JU

Je něco, co během studia na TF vnímáš jako problém?

Máš vizi toho, jak daný problém vyřešit?

Napadá Tě, jak vylepšit prostory fakulty?

Zajímá Tě, jak fakulta funguje?

Chceš mít přehled o tom, co se v rámci celé univerzity řeší?

 

Pokud si na tyto a další podobné otázky odpovídáš kladně, neváhej se obrátit na nás, Tvé studentské zástupce v akademickém senátu TF i celé univerzity. Rádi Tě vyslechneme, odpovíme na Tvé dotazy a případně vzneseme na zasedání obou senátů Tvé myšlenky. :-))

 

-        Eliška Havlová, e-mail: havlova.eli@gmail.com (místopředsedkyně AS JU)

-        Pavel Kilbergr, e-mail: pavel.kilbergr@gmail.com (místopředseda akademického senátu TF JU, člen AS JU)

-        Lukáš Mareš, e-mail: maresl03@tf.jcu.cz (člen AS JU, člen AS TF)

-        Michal Urban, e-mail: urbanm14@tf.jcu.cz (člen AS TF)

-        Václav Peltan, e-mail: peltav00@tf.jcu.cz (člen AS TF)

MENU