Vyšla kniha Dr. Adama Mackerleho Bible. Mnoho hlasů, jedno slovo.


Kniha představuje čtenáři povahu Bible, její vznik a obsah a také základní pravidla pro její výklad. Kniha je určena čtenářům, kteří o Bibli nevědí nic nebo velmi málo a chtějí se v ní zorientovat. V knihovně ji najdete pod následující citací: Adam MACKERLE, Bible. Mnoho hlasů, jedno slovo. 2., opravené a rozšířené vydání. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2014, 100 stran, ISBN 978-80-7394-469-8.

MENU