VYHLÁŠKA VOLEBNÍ KOMISE O PŘÍPRAVĚ VOLEB do AKADEMICKÉHO SENÁTU TF a AKADEMICKÉHO SENÁTU JU za TF

Volby vyučujících a studujících  do AS TF pro období 2017-2019 a do AS JU pro období 2017-2020 proběhnou u sborovny ve 3. poschodí (č. 4.10) ve středu 10.5. (10-16 hod.) a ve čtvrtek 11. 5. (8-14 hod.)

Podávání návrhů na kandidující:

Do AS TF se navrhuje a volí podle komor (kurií). Vyučující navrhují a volí kandidáty jen do učitelské komory, studující jen do studentské komory.  Do AS JU se navrhuje a volí napříč kuriemi. Vyučující i studenti navrhují a volí kandidáty do obou komor.

Návrhy do obou senátů lze vhazovat do 25.4.2017, 16.00 hod. do zvláštní schránky umístěné v knihovně TF JU (přízemí vlevo), a to jen na předtištěných formulářích, které jsou k dispozici vedle ní. Návrh musí obsahovat všechny požadované údaje včetně souhlasu navrhovaného, stvrzeného jeho podpisem. Nelze navrhovat členy volební komise!

Seznam kandidujících bude vyvěšen 26.4.2017

Právo návrhu mají členky a členové akademické obce TF JU, tj. studující zapsaní na fakultě a akademičtí pracovníci v pracovním poměru k TF JU, dále akademičtí pracovníci zaměstnaní na základě dohody, pokud vykonávají činnost pedagogickou a současně vědeckou, vývojovou, výzkumnou či uměleckou.

 

Volební komise:

Mgr. Michal Novotný (předseda)

Mgr. Miroslav Škoda (místopředseda)

Mgr. Richard Macků, Ph.D., Mgr. Michal Plos

Mgr. Michal Kaczor, Mgr. Martina Baráková

 

 V Českých Budějovicích,  12. dubna 2017

MENU