Vyhlášení výběrového řízení na krátkodobé studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí financované z prostředků fakultních stipendií v akademickém roce 2015/2016

Celé znění vyhlášení včetně přílohy č. 2 - přihláška.

Termín podání přihlášek: 30. 6. 2015 do 15.00 hod.

MENU