Velikonoční přání děkana TF

Kristus včera i dnes,
začátek i konec,
alfa i omega,
Kristus je Pán všech věků,
on vládne dějinám,
jeho je království i moc i sláva
po všechny věky věků.
*

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, přátelé,

chtěl bych Vám a Vašim blízkým popřát požehnané a radostné prožití velikonočních svátků.

Váš

Rudolf Svoboda 

 

*text z velikonoční vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně při žehnání velikonoční svíce

MENU