Tradiční výlet členů KCHP - tentokrát k památníku Lety

23. 6. 2017 se několik členů katedry Etiky, psychologie a sociální práce vydalo navštívit památník Lety, kde mezi roky 1942 a 1943 stál cikánský tábor.  Další informace...

Koncentrační tábor Lety byl zprvu trestní pracovní tábor a později také koncentrační tábor během druhé světové války, zřízený na okraji obce Lety v dnešním okrese Písek. Oficiální označení tábora se v závislosti na jeho funkci měnila. Tábor byl založen 8. srpna 1940 jako kárný pracovní tábor pro odsouzené vězně. Od 9. března 1942 byli ve sběrném táboře a od srpna 1942 v cikánském táboře v Letech vězněni lidé považovaní protektorátními úřady za Cikány, tedy především čeští Romové. Ti byli drženi za nelidských podmínek a většinou zde nebo později v jiných koncentračních táborech zahynuli. Do vyhlazovacího tábora v Osvětimi bylo deportováno celkem 420 letských vězňů. Tábor měl českou posádku i velení, byl po celou dobu své existence provozován protektorátními úřady a čeští četníci také sepisovali „Cikány, cikánské míšence a osoby žijící po cikánsku“, zadržovali je a dopravovali do tábora.

Na místě tábora byl v 90. letech 20. století zřízen památník.

MENU