Studentské hodnocení výuky

Milí studenti TF JU v ČB,
chceme Vám dopřát sluchu!

STUDENTSKÉ HODNOCENÍ VÝUKY (SHV) za zimní semestr 2016/17 je opět otevřeno 3.1. - 31.3.2017 na této adrese (přihlašovací údaje jako do STAGu).

 Máte možnost anonymně vyjádřit svůj názor na předměty a vyučující, ale i na studijní oddělení, knihovnu, koleje či menzu. Základní dotazník ke každému předmětu má pouhých 5 obecně formulovaných otázek, ke kterým můžete případně připojit komentář (tyto komentáře jsou velmi cenné, protože můžete konkrétně formulovat své připomínky). Myslím, že je to jedinečná šance pro Vás studující i pro nás vyučující a ostatní zaměstnance TF, neboť zpětná vazba je základem zdravě fungující komunikace. Velmi bych ocenil, kdybyste poctivě a v co možná nejhojnějším počtu dotazník SHV vyplnili, neboť teprve tehdy budou výsledky relevantní a budou mít prokazatelnou váhu, ze které lze činit objektivní závěry a následná opatření. Celkovým hodnocením i jednotlivými komentáři se vyučující i vedení fakulty seznamuje. V minulých letech se díky zpětné vazbě od studentů již podařilo některé věci dořešit. Rovněž prosím, aby Vaše příspěvky byly seriózní a slušně formulované. Zkušenost se studentským hodnocením je pozitivní (i když nebyly komentáře vždy pochvalné, vždy byly formulovány slušně a bylo možno se jimi vážně zabývat), proto věřím, že tomu tak bude i nadále. To, co ale potřebujeme opravdu zlepšit, je počet studentů, kteří se hodnocení aktivně účastní, aby výsledky mohly mít ještě větší váhu než doposud.  Předem děkuji za čas (cca 10-15 min), který do SHV vložíte, a za všechny vaše komentáře. 

 Mgr. Michal Novotný – koordinátor SHV za TF JU 

P.S. K anonymitě systému: do systému je třeba se přihlásit, aby bylo možné zajistit, že každý hodnotí pouze jedenkrát a identifikovat, kdo již svoji „akademickou povinnost“ hodnotit výuku splnil. Systém ale výsledky odesílá odděleně od identity uživatele, takže nelze dohledat, kdo a jak hodnotil, nelze ani odlišit, zda student hodnotil, nebo vybral volbu „nechci hodnotit“ . Dostupná je pouze informace „student Jindřich Kritický se k předmětu již vyjádřil / ještě se nevyjádřil“.
zhodntte výuku.jpg

MENU