Studentská soutěž

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

  • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
  • Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
  • Rukopis musí získat známku výborně.
  • Rukopis musí být v českém jazyce.
  • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2016 do 15. 10. 2017.
  • Aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 22. květnem 2017 až 31. říjnem 2017 (včetně) zaslat:

-          doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;

-          rukopis v elektronické podobě;

-          posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány);

-          písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta.

 

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2018. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu až dubnu 2018, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.

Více...

MENU