Stipendijní nabídky DZS do některých zemí bývalého východního bloku

Dům zahraniční spolupráce (DZS) upozorňuje na blížící se TERMÍN UZÁVĚRKY stipendijních nabídek do některých zemí bývalého východního bloku.
Jedná se o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních dvoustranných smluv.

15. 12. 2017

15. 12. 2017

BULHARSKO - výběrová řízení

15. 12. 2017

LITVA - výběrová řízení

15. 12. 2017

LOTYŠSKO - výběrová řízení

15. 12. 2017

MAĎARSKO - výběrová řízení

15. 12. 2017

MONGOLSKO - výběrová řízení

15. 12. 2017

RUMUNSKO - výběrová řízení

15. 12. 2017

UKRAJINA - výběrová řízení

Informace pro další země z této kategorie:
ESTONSKO - výběrová řízení  -Přihlášky se podávají přímo do Estonska
LITVA - výběrová řízení – Přihlášky se podávají přímo do Litvy
VIETNAM - výběrová řízení - Program spolupráce ve vzdělávání nebyl k datu publikace podepsán. Nabídka stipendií, včetně termínů pro podávání přihlášek, bude zveřejněna až po podpisu předmětné mezinárodní dohody.
Podrobné informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na proklik z výše uvedeného přehledu.
Veškeré informace najdete také přímo na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ - Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia.

MENU