Stipendia do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 5. prosince 2018).

Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury  (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1,) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00 hod. Pro rok 2018 je České republice nabídnuto 5 stipendijních míst.
Informace je rovněž zveřejněna na našich webových stránkách, http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26 . Podrobné informace o nabídce jsou obsaženy v této publikaci: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248050/2018_Mexican_Government_Scholarship_Program_for_International_Students.pdf .

MENU