Spokojenost studentů na TF JU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo na jaře 2016 již šestou vlnu mezinárodního šetření EUROSTUDENT. Toto šetření postojů a životních podmínek vysokoškolských studentů proběhlo v řadě evropských zemí a stejně jako v předchozích vlnách se k němu připojila i Česká republika. V ČR se ho účastnilo 16 653 studentům, kteří vyplnili příslušný dotazník.

Jak odpovídali studenti TF? 74% studentů je spokojeno s kvalitou výuky,  77% s harmonogramem a organizací studia,  83% s možností vybrat si ze široké nabídky předmětů, 92% je spokojeno s přístupem referentek studijního oddělení, 80% s přístupem vyučujících ke studentům a 92% studentů je spokojeno s vybavením školy.

Mezi studenty jednotlivých fakult JU jsou s kvalitou výuky, s organizací, harmonogramem studia a také se šíří nabídky předmětů nejspokojenější právě studenti fakulty Teologické fakulty JU.

MENU