Spiritualita a sociální etika v sociální práci

Teologická fakulta, JU započala v rámci Erasmus+ KA2: strategická partnerství dvouletý projekt

Spiritualita a sociální etika v sociální práci,

vedený doc. Michalem Opatrným. Děkujeme všem partnerům z Německa, Maďarska, Irska a Španělska za účast na prvním mezinárodním projektovém setkání, které se konalo v Českých Budějovicích dne 18. ledna 2019, a těšíme se na další příležitosti v rámci projektu.