Sociální encykliky na webu TF

Sociální encykliky jsou papežské encykliky, vydávané zejména v posledních 150 letech, které reagují na tzv. sociální otázku, obzvláště palčivou na přelomu 19. a 20. století, a obecně na problémy soudobé společnosti. Tématem těchto encyklik je zvláště sociální spravedlnost a úkol křesťanů ve společnosti. Sociální encykliky tak do značné míry spoluvytvářejí a shrnují sociální nauku církve.

Nyní je najdete na webu TF v sekci O fakultě -   Knihovna J. P. Ondoka -  E - knihy a audionahrávky zdarma ke stažení.

MENU