Setkání studentů Dětské univerzity

Na posledním setkání studentů Dětské univerzity s religionistkou Bárou Wernerovou si děti mohly projít celkem čtyři velká světová náboženství a dozvěděly se o nich mnoho nových a zajímavých informací, které jen doplnily jejich výborné znalosti.

U každého náboženství  zjistily: jméno nejvyšší bytosti, posvátnou knihu, pravidla chování (morální řád), způsob modlitby (bohoslužby) a tradice, svátky či zvyky jednotlivých náboženských směrů.
Dokonce měly příležitost důkladně si prohlédnout předměty, které ke každému náboženství patří, a tak se vlastně "dotkly" tradičního života jednotlivých věřících.

„O judaismu jsme věděli sice už hodně, ale Bára, která procestovala Izrael, nám o něm doplnila ještě spoustu zajímavých věcí.  V hinduismu jsme si dokonce vyzkoušeli základní jogínský posed lotosového květu" a v buddhismu jsme zase propojili koloběh naší vnitřní energie. Také jsme zjistili, že muslimové se modlí 5x denně a řídí se pěti sloupy své víry, které jim připomíná amulet tzv. Fátimina ruka,“ říká Mgr. Veronika Iňová, lektorka programu Dětská univerzita.

MENU