Rektorské volno dne 16. 11. 2018

Rektor
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


vyhlašuje


v pátek 16. listopadu 2018


pro studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

 

R E K T O R S K É V O L N O .

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r.