Prof. Milan Nakonečný oslavuje významné životní jubileum

Dnes oslavuje prof. Milan Nakonečný významné životní jubileum. Přejeme mu hodně zdraví, vše nejlepší jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný (* 8. února 1932 Horažďovice) je český psycholog, historik, vysokoškolský pedagog a autor řady vysokoškolských učebnic. Milan Nakonečný vystudoval v roce 1958 pedagogiku a psychologii na Vysoké škole pedagogické v Praze a v roce 1967 klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1968 – 1969 byl na studijním pobytu v německém Mnichově. Zaměstnán byl nejprve jako dětský psychodiagnostik, posléze jako vysokoškolský pedagog. Na počátku období normalizace byl z vysoké školy (FF UK) z politických důvodů propuštěn. V letech 1970–1972 působil jako psycholog v krajské manželské poradně v Českých Budějovicích, v letech 1975–1985 pak jako středoškolský pedagog na Střední pedagogické škole v Soběslavi a v letech 1985–1989 opět v dětském psychodiagnostickém ústavu, tentokráte v Českých Budějovicích.

Po Sametové revoluci se v roce 1990 vrátil jako pedagog na Filozofickou fakultu UK, kde vedl katedru andragogiky a personálního řízení. V současnosti vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Milan Nakonečný je autorem velké řady odborných knih a článků z oblasti psychologie.

MENU