Probíhá další zážitkový kurz!

Probíhá další zážitkový kurz!

Katedra pedagogiky TF JU nabízí každoročně všem studentům jihočeské univerzity možnost přihlásit se na několik zážitkových kurzů. Skrze simulační hry, projekty, diskuse, ale především reflexe těchto programů dochází k celostnímu rozvoji osobnosti, to je také hlavní cíl organizátorů.

Nejvíce účastníků bývá tradičně z řad studentů pedagogiky volného času, kteří mají kurz v nabídce povinně volitelných předmětů metodické specializace Osobnostní a zážitková výchova. Studenti se nejprve seznamují s tradiční podobou výchovy zážitkem, která využívá hru jako výchovný prostředek. Kurzů se nejprve účastní, aby v navazujících předmětech provedli metodický rozbor prožité akce, učí se uvádět jednotlivé typy aktiv apod. Následně mají možnost srovnat toto herní pojetí založené na záměrně navozených situacích s původně západním pojetím výchovy zážitkem skrze účast na některé z expedic.

„Zajímavý je jistě zimní expediční kurz, v rámci něhož přecházíme hory na sněžnicích, spíme ve stanech… zimní příroda je ohromně rozvojové prostředí. Ale je to spíš třešnička na dortu, těžiště naší práce je v běžných, většinou herně pojatých kurzech, které se konají za rozumných podmínek v některém z rekreačních středisek. Na takových kurzech totiž mohou naši studenti načerpat metodickou inspiraci pro vedení vlastních akcí, např. letních táborů“, zpřesňuje koncepci výuky zážitkové pedagogiky R. Macků z Katedry pedagogiky.

 Cesta do krajiny srdce

„Bez žádných kreditů a bez zapsání předmětu, protože minulý rok to bylo super!“ odůvodňuje svůj úmysl přihlásit se znovu na zážitkový kurz S. Šeďová, studentka pedagogiky volného času. Někteří jedou na kurz už potřetí – to i z toho důvodu, že organizátoři připravují kurz každý rok zcela originálně. Každý rok má kurz jiné rozvojové téma, jiné cíle i jiný ústřední motiv. „Reagujeme na aktuální témata, problémy, se kterými je třeba se vypořádat. Už jsme měli kurz zaměřený na téma Zodpovědnosti, Vlastenectví apod.“, vysvětluje R. Macků.

V letošním roce se účastníci kurzu vydávají po cestě do krajiny srdce – a to jak obrazně, tak doslova. „Chceme, aby účastníci našli svůj vztah ke krajině a skrze její krásu objevili také krásu uvnitř sebe sama. Věřím, že letošní kurz pomůže účastníkům položit základní kameny, na kterých bude možné dále v životě stavět“, říká R. Macků o cílech kurzu. Zda se cíle podaří naplnit, záleží především na účastnících – metoda výchovy zážitkem předpokládá, že účastníci se chtějí rozvíjet. Jen splnit povinnost za kredity nestačí.

Kromě týmových aktivit, diskusí a individuálních projektů, zažívají účastníci v těchto dnech také tvrdou práci. Součástí kurzu je totiž vybudování základního tělesa jedné cesty, která vzniká pod Kraví horou v Novohradských horách. „Fyzická práce je ohromně očišťující, do konceptu práce s krajinou nám navíc velmi dobře zapadá. Každý kámen položený do tělesa cesty má symbolický význam – něco těžkého odkládám a zároveň pokládám základy cesty, která má možnost dovést mě k cíli“, doplňuje základní ideu kurzu R. Macků.

 Nejen pro studenty JU…

To, že na Katedře pedagogiky TF JU umějí kurzy dělat kvalitně, potvrzují nejen studenti Jihočeské univerzity, ale také např. studenti českobudějovického Biskupského gymnázia. 

„Dostali jsme možnost vytrhnout se z rutiny a podívat se na život i na svět úplně z jiného úhlu. Na chvilku zastavit, rozhlédnout se a užít si ten okamžik. Bez starostí o úkoly, známky, referáty, ale i jiných každodenních problémů“, popisuje dojmy z účasti na zážitkovém kurzu organizovaném studenty a vyučujícími z Katedry pedagogiky studentka gymnázia S. Štráchalová.

„Spolupracujeme už asi 7 let, každoročně připravujeme motivační víkendovou akci z názvem „Kdo jsme?“. Akce patří do seriálu formačních akcí, které pro studenty Biskupského gymnázia připravuje spirituál Pavel Němec“, upřesňuje R. Macků.

 „Tým, který „měl na svědomí“ naši víkendovku odvedl velký kus práce. V průběhu celé akce byli přátelští, vstřícní a chápaví. Uměli věci podat tak, aby v mé mysli našly to správné místo a nevypařily se ihned po jejich vyřčení. Co se programu týče, byl vystavěn tak, že jsme si každý našli to své,“ doplňuje gymnazistka Štráchalová.

MENU