Přijímáme přihlášky do Dětské univerzity

Teologická fakulta JU přijímá přihlášky do programu DĚTSKÉ UNIVERZITY. Výuka začne v únoru 2018. Přesné termíny budou ještě upřesněny.

Témata jednotlivých setkání:

16. 2. 2018   Prožít nebo přežít účast na bohoslužbě? (Doc. Ludmila Muchová a Mgr. Veronika Iňová)

23. 3. 2018  Může se pes rozhodovat? (PhDr. Vojtěch Šimek, Th. D. a Bc. Václav Peltan)       

20. 4. 2018  Proč Ježíše ukřižovali? (Mgr. Kateřina Brichcínová, Th. D. a Mgr. Marie Němcová)

18. 5. 2018  Kým budu, až vyrostu? Co třeba filosofem/filosofkou !?? (Bc. Lukáš Mareš a Bc. Václav Peltan)

15. 6. 2018  Co bude po smrti?   (Doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. a Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol.)

 Jak a kde se přihlásit? Stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji písemně na adresu Teologické fakulty JU, Kněžská 8, České Budějovice či e-mailem koordinátorce celoživotního vzdělávání  Mgr. Heleně Machulové machulovah@tf.jcu.cz.

Více…

MENU