Právě vyšla Studia Neoaristotelica

Právě vyšla Studia Neoaristotelica č. 2/2016. Časopis je možné objednat v tištěné podobě, anebo si předplatit elektronický přístup. Časopis je také dostupný v knihovně Teologické fakulty JU. Najdete v něm následující články.  

Studia Neoaristotelica – Časopis pro analytickou scholastiku jsou odborným recenzovaným časopisem určeným pro pěstování široce pojaté aristotelské filosofie, čerpající především z bohatého odkazu scholatické tradice a současné analytické metafyziky. Zvláštní důraz je kladen na nejvyspělejší formy scholastického myšlení (doposud povětšinou neprozkoumané), které se rozvíjely zejména v 16. a v 17. století.

MENU