Pozvání na pravidelné bohoslužby ve fakultní kapli

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (Mt 11, 28-30)

V novém semestru se opět pravidelně konají bohoslužby ve fakultní kapli (ve 2. patře). Každý všední den od 12,00 modlitba breviáře. Ve středu ranní mše sv. od 7,30, ve čtvrtek odpolední mše sv. od 16,00.

MENU