Nové číslo časopisu Caritas et Veritas

Právě bylo zveřejněno první číslo 2015 časopisu Caritas et Veritas.

První číslo časopisu Caritas et Veritas v roce 2015 je ve znamení „Práva na život“. Tímto tématem jsme se jako redakce rozhodli již takřka před rokem přímo i nepřímo reagovat na tehdy živou kauzu spojenou s velice diskutovanou a kontroverzní povahou a obsahem článku JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc., dnes již bývalého ředitele  Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, nazvaného K právním a etickým problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince (Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 1/2014). I když horká debata ohledně uvedeného případu již pochopitelně pohasla, domníváme se, že některé otázky, které v souvislosti s ní i s článkem samotným vyvstaly, vyžadují hlubší promýšlení i odbornou reflexi. Nakonec se nám podařilo shromáždit několik odborných studií, které se buď kontroverzním článkem samotným, nebo některým jeho aspektem zabývají.

MENU