Nová kniha Mgr. Věry Suchomelové, Th.D. s názvem Senioři a spiritualita

V současné době vychází nová kniha Mgr. Věry Suchomelové, Th.D. s názvem Senioři a spiritualita.

Spiritualita patří k životu každého člověka, přestože její vyjádření odráží jedinečnost konkrétní osobnosti a jejího životního příběhu. Současný trend aktivního stáří vede ke společenské podpoře co nejdelší fyzické a psychické vitality, zatímco péče o duchovní rozvoj a potřeby je považována za jaksi okrajovou, privátní záležitost, případně za oblast v kompetenci církví. Stěžejní výzvy a úkoly stáří přitom leží zejména v duchovní oblasti. Vzbuzují otázky o smyslu a přijetí života, odpuštění, zpracování utrpení a zla či životě za branami pozemského času. Kniha se věnuje právě těmto tématům. V přehledové části vymezuje dobré stáří ve smyslu „well-being“ s důrazem na jeho spirituální dimenzi, věnuje se otázkám zla a utrpení v životní bilanci a charakterizuje specifika spirituality a spirituálních potřeb starších lidí. Druhá, výzkumná část zachycuje dynamiku vývoje religiozity či spirituality dvou desítek jihočeských seniorů starších sedmdesáti pěti let a nabízí možnou typologii jejich stěžejních spirituálních potřeb: potřeby důstojnosti, smyslu a kontinuity životního příběhu, naděje, víry a lásky. Závěrečná část přináší návrhy opatření pro pastorační, sociální a geragogickou praxi. Ač se kniha řadí k odborným publikacím, osloví nejen odborníky, ale zejména ty, kteří se seniory pracují či o ně pečují ať už v rámci rodiny či instituce, a také ty, kteří jsou sami v seniorském věku.

 seniori.jpg

 Mgr. Věra Suchomelová, Th.D. vystudovala magisterský obor Sociálně pastorační asistent a doktorský obor Teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. V současnosti zde působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky a vyučující předmětů souvisejících s problematikou stáří. Je garantem a jedním z lektorů mezigeneračního kurzu Univerzita pro prarodiče a vnoučata, podílí se na programu Univerzity třetího věku a na celoživotním vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Praxi získávala mimo jiné jako pečovatelka a lektorka aktivizačních programů pro seniory. Tématem spirituality ve stáří se zabývá ve své disertační práci a dalších publikacích.

 Kontakt na autorku: Mgr.Věra Suchomelová, Th.D., Katedra pedagogiky, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. E-mail: suchomelova@tf.jcu.cz

MENU