Nemocniční kaplani budou součástí nemocničních týmů

Všechna lůžková zařízení, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, by měla mít nemocničního kaplana, který bude součástí týmu nemocnice. Doporučuje jim to metodický pokyn, který ministerstvo připravilo a který bude účinný od poloviny dubna. Předpis, který dnes představili zástupci ministerstva zdravotnictví a nemocničních kaplanů, stanovuje mimo jiné kvalifikační požadavky na kaplany, jejich práva a povinnosti. Více...

Kurz CŽV je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s lékaři Nemocnice České Budějovice, a.s., dále Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích a Jednotkou klinické pastorační péče při Onkologické klinice a I. interní klinice hematoonkologie VFN a 1. LF UK v Praze a dalšími zařízeními v Jihočeském kraji (mobilní hospic v Táboře, Třeboni a Jihlavě, nemocnice Jindřichův Hradec, Český Krumlov a další) a ZSF JU.

Kurz je určen primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.

MENU