Nemocniční kaplan či „spirituální asistent“ – úskalí chybějícího legislativního rámce

Tak jako řadu let působí v armádě či vězeňství vojenští a vězeňští kaplani, působí již dnes v mnohých českých nemocnicích také kaplani nemocniční. Práce nemocničních kaplanů však zatím postrádá potřebný legislativní rámec a zakotvení v zákoně, což s sebou nese některá úskalí. Těmi jsou především neúčast Ministerstva zdravotnictví ČR coby smluvního partnera v dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví, chybějící rámec, který by upravoval postavení kaplanů mezi ostatními pracovníky ve zdravotnictví, a s tím související nejasnost ohledně profesního a kompetenčního profilu kaplana.

Navíc tím, že ministerstvo nestanovilo jasná pravidla pro působení kaplanů v nemocnicích, vytvořilo prostor pro poskytování této služby i nekvalifikovanými osobami, což může mít v konečném důsledku negativní dopad na pacienty. Je proto na zodpovědnosti vedení nemocnic, aby v jejich zařízeních pracovali pouze profesionální nemocniční kaplani vyslaní do zdravotnického zařízení na základě dohody mezi nemocnicí a příslušnou církví.

Více...

Článek napsala Mgr. et Mgr. Jana Maryšková, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

MENU