Náboženství musejí být součástí řešení ...

Prof. Pavel Hošek Ph.D.: vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty. Zabývá se vztahem teologie a kultury, teologie a vědy o náboženství a též předpoklady dialogu mezi náboženstvími . Některé z jeho knih: C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004); Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005); Židovská teologie křesťanství (2011) či Islám jako výzva pro křesťany (2016).

 

Vážený pane profesore,

jedním z Vašich témat je mezináboženský dialog. Mýlím se, když v tom spatřuji nejen odborný a profesní záměr, ale také obyčejnou starost o to, abychom my lidé spolu dokázali žít ve světě, v němž je v posledních desetiletích jakoby těsněji? Ostatně, dá se takové téma „dělat“ čistě teoreticky, bez vnitřního nasazení?

Máte pravdu, problematika mezináboženských vztahů není teoretická kratochvíle pro intelektuály, kteří nemají co na práci. Je to naléhavá potřeba dnešní doby. Napětí mezi náboženskými tradicemi je jedním z palčivých problémů současnosti. A jsou-li náboženství součástí problému, musejí být součástí řešení.

MENU