Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku na základě mezinárodní smlouvy

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2018. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 19. května 2017 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 
Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2018. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 19. května 2017 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 
Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

MENU