Nabídka ročního stipendia ´Robitschek scholarship´ ke studiu na University of Nebrasca Lincoln v ak. roce 2017/2018

Nabídka 1-ročního stipendia pro české a slovenské studenty na pokrytí studia na University of Nebrasca, Lincoln. Stipendium pokrývá: cestu do USA a zpět, školné, ubytování a stravné, poplatky za 1 akademický rok. Uzávěrka přihlášek 1.3.2017. Více informací na https://global.unl.edu/cost/#scholarships/robitschek-application .

MENU