Nabídka 5 měsíčního stipendijního pobytu v Maďarsku v zimním semestru 2015/2016 v rámci programu CEEPUS formou FREEMOVER

Bližší informace o této nabídce zde. Jedná se o stipendijní pobyt v rámci CEEPUS formou FREEMOVER. Je doporučeno vycházet ze seznamu vysokoškolských institucí, které jsou zapojeny do CEEPUS aktivit, seznam zde, (je potřeba vybrat ak. rok 2015/2015, stát HU). Vyjet může student všech úrovní prezenčního typu studia, (podmínkou účasti Bc. studenta je, aby měl za sebou minimálně 1 rok studia).

CEEPUS FREEMOVER studenti kontaktují tuto hostitelskou universitu a zajistí si do ní akceptační dopis (CEEPUS Freemover Letter of Acceptance) a doporučení ze strany TF JU (CEEPUS Freemover Letter of Recommendation), tyto dokumenty přiloží k on-line přihlášce, kterou vkládají on-line prostřednictvím central CEEPUS website.

Stipendium na pokrytí ubytování a stravování je placeno hostitelskou univerzitou, více viz zde, cestovné po návratu proplaceno domácí univerzitou.

Vkládání přihlášek: průběžně od 1. 7. 2015
Přihlášky budou vyřizovány s ohledem na formální stránku a s ohledem na termín výjezdu. Je potřeba, aby přihláška byla podána nejméně 45 dnů před začátkem výjezdu.

V případě zájmu prosím kontaktujte jsirovatka@tf.jcu.cz, purova@tf.ju.cz.

MENU