Kurz bulharského jazyka v létě 2017, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. - 5. 8. 2017

  • Kurz bulharského jazyka v létě 2017, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. - 5. 8. 2017

AIA informuje o PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí na kurz bulharského jazyka v létě 2017 v Bulharsku. Kurz pořádá Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského v termínu 16. 7. - 5. 8. 2017 (podrobnosti viz http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar). K dispozici jsou 4 místa.
Podání přihlášky
1/ školou potvrzený Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/…/akadem…/53_mezinarodni_smlouvy-formular/),
2/ formulář přihlášky do Sofie – viz... příloha
3/ přílohy dle seznamu - viz příloha
Uzávěrka:
Kompletní přihlášku je třeba doručit na naši níže uvedenou adresu nejpozději do úterý 12.4. 2017.
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Bulharská strana hradí účastníkům bezplatné ubytování a stravování na kolejích (v penzionu) a výukový a kulturní program, který je neoddělitelnou součástí programu. Účastníci kurzu si hradí cestu do místa konání a zpět a zdravotní pojištění. O úhradu nákladů na cestovné mohou uchazeči požádat zahraniční oddělení své domovské univerzity, které částku refunduje MŠMT.

MENU