Filosofické konzultace na Teologické fakultě

S otevřením nové poradenské a konzultační místnosti vzniká na půdě Teologické fakulty také nová služba. Od 11. prosince si mohou zájemci z řad studentů či akademiků JU vyzkoušet kromě pastoračního a psychologického poradenství zdarma také tzv. filosofickou konzultaci. Iniciátory projektu jsou studenti magisterského oboru filosofie na TF Lukáš Mareš, Václav Peltan a Eliška Havlová. Lukáš se jakožto bývalý vrcholový sportovec zajímá o filosofii sportu, koučink a sportovní psychologii. Od května tohoto roku podniká v oblasti filosofické praxe. Václav se v rámci studia filosofie zaměřuje na východní nauky a etiku. Zároveň také studuje pedagogiku volného času, kde se zabývá filosofií pro děti a animátorstvím. Eliška kromě Teologické fakulty navštěvuje také Pedagogickou fakultu, kde je studentkou bakalářského oboru psychologie. Zajímá se o klinickou psychologii, vztah filosofie a psychologie a v rámci těchto oborů především o jejich existenciální směry. Součástí týmu filosofické praxe je také dr. Daniel D. Novotný, vyučující na katedře filosofie a religionistiky Teologické Fakulty, který působil jako konzultant v různých institucích a s filosofickou praxí se seznámil při stáži ve Francii.

O jakou novou službu se vlastně jedná? K čemu je či pro koho je určena? Filosofická konzultace (poradenství) není zbrusu novým nápadem, nýbrž vychází z bohaté filosofické tradice. Příkladem může být období antiky, ve kterém bylo verbální filosofování běžnou součástí života tehdejších Athéňanů či Římanů. Možná Vás překvapí, že předpokladem pro absolvování filosofické konzultace není předchozí studium filosofie. Je v zásadě určena každému, kdo se zajímá o sebe a okolní svět. Hlavním smyslem konzultace je společně přemýšlet o otázkách a tématech, se kterými sami přijdete a které považujete pro svůj život za důležité. Okruh tematických oblastí není předem nikterak omezen, v jádru se ovšem jedná o pomoc na cestě k poznání sama sebe. Během konzultace je tedy kladen důraz rozvoj reflektivního myšlení skrze filosofický rozhovor. V něm je pozornost věnována např. dosavadním hodnotovým postojům návštěvníka k vybraným tématům, zkoumají se jeho argumenty vztahující se k řešené oblasti, vymezují se důležité termíny a koncepty, odhalují se mnohdy skryté předpoklady jeho tvrzení a spory či nesrovnalosti. Během rozhovoru může být využito tradičních i moderních filosofických teorií pro řešení zkoumané otázky či problému.

Konzultant není učitel ani guru, nýbrž spíše ten, kdo klade otázky (podobně jako Sókratés) a nastavuje zrcadlo. Jeho úkolem není vštípit určité přesvědčení, nýbrž vybídnout k jeho formulaci a následně podnítit k tázání po jeho povaze a pravdivosti.  Filosofická konzultace ve své podstatě není koučinkem ani psychoterapií, i když se obou oblastí dotýká. Klade si za cíl obohatit myšlenkový svět návštěvníka konzultace o nástroje i obsah, které mu pomohou k autentičtějšímu životu. Terapeutický efekt často doprovází proces filosofické konzultace, třebaže není většinou jejím primárním cílem.

Pokud máte zájem zažít zdarma filosofickou konzultaci, neváhejte se obrátit na tým filosofických konzultantů a domluvte si setkání. To bude probíhat v místnosti 115 na Teologické fakultě (1. patro). Obvyklá délka konzultace je 60 minut, je však možné se domluvit i jinak. Samozřejmostí spolupráce je diskrétnost.

V případě zájmu se prosím obraťte na kontaktní osobu, tedy Lukáše Mareše (email mareslukas7@gmail.com, telefon 603240701).

Kontakty na další členy týmu jsou: Václav Peltan – vaclav.peltan02@seznam.cz, Eliška Havlová – havlova.eli@gmail.com, Daniel D. Novotný - danieldnovotny@gmail.com

Těšíme se na setkání s Vámi!

MENU