Experimentální den pro děti 10+ s názvem „Vědecky!“

Teologická fakulta JU připravila experimentální den pro malé i velké výzkumníky ve věku 10+ s názvem „Vědecky!“. V průběhu dne se děti zajímavou a zábavnou formou seznámí s činnostmi a s oblastmi, kterým se Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích věnuje.

Děti se stanou malými (velkými) výzkumníky, kteří budou společně zjišťovat a pátrat, jak vznikl svět. V rámci jednotlivých výukových bloků se budou moci vžít do role opravdových vědců, kteří společně bádají po konkrétních odpovědích na výzkumný problém. Ponoří se do světa filosofie, teologie či etiky. Nové poznatky se budou učit třídit, vybírat z nich ty správné, promýšlet je společně i samostatně, aby nakonec zjistily, jak jim mohou pomoci v jejich životě.

Program se uskuteční 25. 3. od 9 do 15 hodin a je zdarma. V průběhu dne je zajištěno stravování. Své děti můžete hlásit do pátku 10. 3. na e-mailu inovav00@tf.jcu.cz nebo vnechvatalova@tf.jcu.cz.

MENU