Etická problematika ukládání vyhořelého jaderného odpadu v České republice

Studentka TF Vladana Horná úspěšně obhájila zajímavou bakalářskou práci na téma „Etická problematika ukládání vyhořelého jaderného odpadu v České republice.“ Gratulujeme!

Práce se zabývá etickou problematikou ukládání vyhořelého jaderného odpadu v ČR. Poukazuje na rozpolcenost společnosti v otázce využívání energie štěpením jádra. Ambivalentnost se váže i k problematice spojené s konečným uložením vyhořelého jaderného paliva do hlubinného úložiště. Elektrická energie ovlivňuje život každého občana, proto práce poukazuje na nutnost zařazení takového tématu do pedagogické činnosti.

MENU