Erasmus+ zahraniční studenti na Teologické fakultě JU v ZS 2017/2018

V zimním semestru akademického roku 2017/2018 se budeme na Teologické fakultě potkávat s 18 zahraničními studenty, kteří zde budou studovat na základě výměnného programu Erasmus+. 11 studentů ze Španělska, 3 studentky z Litvy, 1 studentka ze Slovenska a 1 student z Číny u nás budou absolvovat předměty v rámci různých studijních programů, zejména bc. Pedagogika volného času a Sociální a charitativní práce, ale i bc. Filozofie a religionistika či Teologie či doktorský studijní program Filozofie. Všem studentům přejeme hodně úspěchů a jen těch nejlepších zážitků na celý život. Vyučujícím předmětů, které si zahraniční studenti zapisují, patří velký dík za to, že se studentům u nás líbí a jejich počet se každoročně zvyšuje.      

MENU