ERASMUS+ STIPENDIJNÍ STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019

Bylo vyhlášeno další DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019. Celé znění vyhlášení zde.
Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky (formulář je v příloze č. 2 tohoto vyhlášení) s požadovanými přílohami odevzdejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU, Mgr. Karolině Půrové, 2. patro, kancelář 214C nebo hoďte do schránky č. 14 nejdéle do čtvrtka  15. 11. 2018 do 16:00 hodin. V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na: purova@tf.jcu.cz.