Domácí hospic sv. Veroniky děkuje!

V Českých Budějovicích dne 20. 4. 2017

 

Milí přátelé a naši dobrodinci, pedagogové a studenti Teologické fakulty,

 je to již půl roku, co jsme zahájili provoz Domácího hospice sv. Veroniky v Českých Budějovicích a okolí – vybaveni odhodláním ke křesťanské službě bližnímu a touhou pomáhat umírajícím jsme vyrazili do rodin, které se rozhodly splnit přání svých blízkých - moci zemřít v domácím, láskyplném prostředí. Velmi brzy se ukázalo, jak moc tato služba provázení a domácí paliativní péče v našem okolí scházela. Dosud jsme doprovodili již téměř padesát rodin.

 Náš profesionální tým je tvořen zdravotními sestrami, odbornými lékaři, sociálním pracovníkem, pečovatelkami, psychologem a duchovním. Jelikož velké zdravotní pojišťovny zatím tuto péči odmítají hradit, jen díky vám s dobrým a ochotným srdcem můžeme poskytovat komplexní péči přístupnou v domácím prostředí 24 hodin denně.

 Rádi bychom vám všem vyjádřili vřelé díky. Prostřednictvím spontánní sbírky u Vás na Teologické fakultě jste nám přispěchali na pomoc a dokázali v krátké době shromáždit úctyhodnou částku 8 922 Kč. Velmi si vaší podpory vážíme. Vámi poskytnuté příspěvky budou využity na rozvoj péče o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí, a to především ve formě posílení personálního týmu a rozšíření naší odborné péče do dalších rodin. Finanční dary nám také významně dopomáhají k vybavení zdravotnického materiálu, nákupu kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku aj.), které mohou výrazně usnadnit péči o nemocného umírajícího člověka.

 Za projevenou přízeň ještě jednou veliké: Pán Bůh zaplať!

Věříme, že naše započatá přátelská spolupráce se bude k radosti nás všech

do budoucna dále zdárně vyvíjet.

 

S úctou

Mgr. Monika Flídrová
vedoucí domácího hospice

MENU