Workshop Volný čas dětí staršího školního věku

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., společností Median, s.r.o.  a Salesiánským klubem mládeže DIS, z.s, Vás srdečně zvou na workshop v rámci projektu Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku podpořeného TAČR, číslo projektu: TL 02000387:

 

Volný čas dětí  staršího školního věku,

který se koná ve dnech 24. - 25. 10 2019 v budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1.

Workshop je  určený široké odborné veřejnosti z řad pedagogů a studentů pedagogických oborů.

Přihlášky zasílejte do 15. 10. 2019 na nebo na webové stránce http://volnycas.rozvojove-kurzy.cz.

 Tačr inverzní

Program:

Čtvrtek 24. 10. 2019

10:30 Zahájení – PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., předsedkyně Akademického senátu JU

10:45 – 12:30 Přednáškový blok 1

doc. Michal Kaplánek, Th.D. (Teologická fakulta JU)

Téma projektu: děti staršího školního věku a jejich zacházení s časem

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Trávení volného času dětí: vliv rodiny a rezidenční lokality

12:30 – 14:00 Přestávka (oběd v budově Teologické fakulty JU, Kněžská 8)

14:00 – 15:00 Diskusní blok 1

Volnočasová kompetence (diskuse ve dvou paralelních skupinách)

15:00 – 15:30 Café

15:30 – 16:30 Diskusní blok 2

Reflexe dosavadních výzkumu týkajících se dětí a mládeže (skupina A)

Metodika pedagogiky volného času (skupina B)

17:00 – 19:00 Exkurze v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích

(budova Komunitního centra Máj, A. Barcala 1791/40)

 

Program /pokračování/

Pátek 25. 10. 2019

9:00 – 9:45 Diskusní blok 3

Přednesení podnětů, které vyšly z diskusních bloků 1 a 2

Diskuse v plénu

Café

10:00 – 12:00 Přednáškový blok 2

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ph.D. (Pedagogická fakulta UP, Olomouc)

Doç.Dr. Süleyman Munusturlar (Eskişehir Technical University, Turecko)

Leisure education in formal education systém (tlumočeno z AJ do ČJ)

12:00 Závěr workshopu