Dílo studentů TF dál žije!

Dílo studentů TF JU, kteří v rámci zážitkového kurzu “Cesta do krajiny srdce” začali se stavbou dalšího úseku cesty u Pasek v Novohradských horách, dál žije. Nashromážděné kameny byly rozprostřeny do tělesa cesty a vybudována byla také mez podél cesty.

MENU