Den otevřených dveří na TF

V pátek 12. 1. 2018 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevře své brány pro zájemce o studium. Ti ji mohou navštívit a dozvědět se více o přijímacím řízení, o aktivitách fakulty a zahraniční spolupráci. Informace získají i o studijních oborech - bakalářských:  Filosofie a religionistika, Teologie, Pedagogika volného času, Sociálně charitativní práce a navazujících magisterských oborech: Filosofie, Teologie, Teologie služby, Učitelství náboženství a etiky, Pedagogika volného času, Etika v sociální práci.                                            

Návštěvníci si mohou promluvit se studenty i pedagogy a také mohou navštívit sociální, teologický, filosofický či pedagogický workshop.

Již při vstupu do budovy si budoucí studenti budou moci prohlédnout výstavu knih, které napsali vyučující TF JU. Vlastní program začne v 10 a ve 13 hodin v učebně č. 204, kde bude pro návštěvníky připraveno krátké seznámení s fakultou včetně videoprojekce o studiu. Prezentovány budou rovněž projekty a aktivity, na kterých se podílí studenti školy. Nakonec se zájemci o studium mohou vypravit se svým mobilním telefonem nebo i bez něj na prohlídku fakulty a zahrát si společenskou a tvořivou hru, kterou pro zájemce o studiu připravili studenti TF JU.

Jak bude vypadat prohlídka fakulty s mobilním telefonem?

Mobilní telefony fungují i jako čtečky tzv. QR kódů. Student tedy použije svůj mobil a načte QR kód. Na telefonu se mu zobrazil text, informace o místě, kde se nachází a informace jakou trasou má postupovat dále. Na prohlídkové trase na něj čeká biblický workshop, jazyková dílna i prohlídka kaple. Kdo z příchozích bude mít se svým mobilním telefonem problém, může se obrátit na studenty průvodce, kteří mu poradí,  jak s technikou komunikovat.

„Teologická fakulta je moderní a otevřená instituce, jenž vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu rozvoji na základě křesťanských hodnot. To budoucí studenti poznají i v rámci Dne otevřených dveří.“ říká doc. Rudolf Svoboda, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 Program:

Dopolední blok:

10 - 11 hod – v tento čas bude probíhat prezentace oborů v učebně č. 204
11 - 12 hod – prohlídka fakulty
11 - 12 hod – hra s QR kódy
11 – 12 hod – „pedagogický workshop“ – učebna č. 4.10

11 – 12 hod – „filosofický workshop“ – učebna č. 114

11 – 12 hod – „sociálně charitativní workshop“ – učebna č. 4.05

11 – 12 hod – „teologický workshop“ – učebna č. 4.07

11 – 12 hod – „jazykový workshop“ – učebna č. 4.09

 

Odpolední blok:

13 - 14 hod - prezentace oborů v učebně č. 204

14 - 15 hod – hra s QR kódy a prohlídka fakulty

14 – 15 hod – „pedagogický workshop“ – učebna č. 4.10

14 – 15 hod – „filosofický workshop“ – učebna č. 114

14 – 15 hod – „sociálně charitativní workshop“ – učebna č. 4.05

14 – 15 hod – „teologický workshop“ – učebna č. 4.07

14 – 15 hod – „jazykový workshop“ – učebna č. 4.09

 

Mapa, kde se fakulta nachází

Inspirujte se příběhy našich studentů a absolventů

Chci studovat na TF - informace o podání přihlášky, o jednotlivých oborech i přijímacích zkouškách

Fakulta v číslech

Fotogalerie

MENU