Děkanské volno dne 13. dubna 2017

Děkan Teologické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

vyhlašuje

na 13. dubna 2017

 

pro studentky a studenty bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů

 

děkanské volno

 

 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

 

3. 4. 2017

MENU