Děkanské volno

Děkanské volno 30. 9. platí pro studenty prvních ročníků do 13 hodin a děkanské volno 1.10. platí pro studenty všech ročníků od 16 hodin.

Děkan Teologické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

vyhlašuje

 

na 30. září 2015

 

pro studentky a studenty prvních ročníků bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů

 

děkanské volno

u příležitosti zahájení akademického roku 2015/16.

 

Ruší se veškerá dopolední výuka prvních ročníků všech oborů do 13,00 hod z důvodu konání slavnostní imatrikulace od 10,00 hod. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

 

Dále děkan Teologické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

vyhlašuje

 

na 1. října 2015

 

pro studentky a studenty všech ročníků bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů

 

děkanské volno

u příležitosti slavení mše sv. na zahájení akademického roku

na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Výuka všech ročníků všech oborů je zrušena od 16,00 hod.
za účelem možnosti společné oslavy zahájení akademického roku 2015/16 na mši sv. slavené od 17,00 hod. v katedrále
Sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, kam jsou zváni všichni vyučující
i studentky a studenti prezenčního i kombinovaného studia všech oborů a ročníků.

 

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

 

 

22. září 2015

MENU