Záznam z konference Československo v letech 1972 - 1977

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích organizovaly ve dnech 17.–18. května 2017 vědeckou konferenci Československo v letech 1972–1977 .

Za TF zde vystoupil prof. Martin Weis.

Záznam této konference najdete zde.

MENU