AIA uveřejnila informace o nabídkách stipendií na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv, které budou realizované v ak. roce 2016/2017

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny studentům/studentkám a akademickým pracovníkům/pracovnicím veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

  • výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.    
     "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" podávají prostřednictvím AIA.

V nabídce výběrových řízení jsou tyto země:

ALBÁNIE, ARGENTINA, BELGIE - Francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA, EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, ITÁLIE, IZRAEL, JAPONSKO, KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO,  MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAADPERU, POLSKO, PORTUGALSKO,  RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM.

  •   rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. 
      O tato   stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci/zájemkyně z daných škol. 

     "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" podávají prostřednictvím rektorátů

V nabídce rozpisu kvót jsou tyto země:

ARGENTINA,  ČÍNA,  EGYPT,  CHORVATSKO, ITÁLIE,  MAKEDONIE,  MALTA,  RUSKO,  ŘECKO,  SLOVENSKO,  SLOVINSKO,  ŠVÉDSKO.

MENU