AIA přijímá dodatečné žádosti na stipendijní pobyty v Polsku na ak. rok 2018/2019 na základě mezinárodních smluv

AIA přijímá dodatečné kompletní žádosti na stipendijní pobyty v Polsku na akademický rok 2018/2019 na základě mezinárodních smluv až do středy 28.2.2018 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky


Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/ – POLSKO  (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou).

 

 

MENU