3měsíční pracovní stáž v Českém centru, Sofie, Bulharsko

Nabídka 3měsíční pracovní stáže na Českém centru Sofie se zaměřením na fotografie a grafické práce. Student TF JU může využít na tuto stáž stipendijní prostředky z programu Erasmus+. Více informací k obsahu zde: zaměření na fotografie a zaměření na grafické práce.

MENU