Studentky TF JU na pracovní stáži v organizaci Njovu, o.p.s., Lusaka, Zambie

Studentky Jana Veltrubská a Dagmar Alexandra Trhlínová v těchto dnech pilně pracují na sběru dat pro Njovu o.p.s. Prostřednictvím rozhovorů s absolventy učňovského centra pro sociálně ohroženou mládež v Mongu zjišťují, jaký dopad měla práce Njovu o.p.s. na život mladých lidí, kteří se v centru v posledních 5 letech vzdělávali. Těší nás, že Teologická fakulta svým financováním těchto pracovních stáží přispívá i k tomuto počinu.

MENU